System för konst
för alla organisationer

Våra system

ArtSafe North AB har i sitt produktutbud två av Sveriges absolut mest anlitade system för konst, RegitArt med över 1/3 av alla kommuner och Konstdatabasen med Sveriges alla statliga myndigheter samt andra organisationer. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa till med att konfigurera och utbilda för att det ska bli så enkelt för våra kunder som möjligt. Våra system utvecklas, förbättras och uppdateras kontinuerligt.

regitart

RegitArt utvecklades 2012 av RIW Software Techn AB med framför allt fokus på svenska kommuners krav på ett enkelt och lättåtkomligt konstinventariesystem. Idag innehåller systemet funktioner som delegerad inventering, mallar för utskrift och utlåning. RegitArt har externa kopplingar för att lista och visa konst eller kommunicera med GIS, karttjänster.

statlig konst - Konstdatabasen

Konstdatabasen är ett system för den offentliga konsten, med över 100 000 konstverk placerade på mer än 200 statliga myndigheter samt omkring 1 600 permanenta byggnadsanknutna konstverk specifikt beställda för miljöer och byggnader med statlig verksamhet. De statliga offentliga konstsamlingarna har växt fram under lång tid och representerar höga konstnärliga, kulturhistoriska och ekonomiska värden.

För att säkerställa att de statliga offentliga konstsamlingarna vårdas både långsiktigt och professionellt utövar Statens konstråd tillsyn över statliga myndigheters och andra statliga organs vård av den statliga offentliga konsten. För detta ändamål finns Konstdatabasen, där verken registreras och används som underlag vid årlig inventering, skador och polisanmälan. Konstdatabasen instiftades 2000 och drivs av ArtSafe på uppdrag av Statens konstråd.

ArtSafe har sedan tidigare utvecklat, och fortsätter att drifta, Statens konstråds interna konstsystem för lager och logistikhantering.

drift, support & utveckling

Drift, support, utbildning och utveckling görs av RIW Software Techn AB. RIW Software utvecklar och marknadsför produkter för Konstinventariesystem, Besökshantering (VisitLog), Rumsbokning (BookitWise) och Ärendehantering (RegitWise).

KONTAKTA OSS

info@artsafe.se
08 344 66 5
ArtSafe North AB
Brantingsgatan 18
115 35 Stockholm

Copyright ©2018 ArtSafe, All Rights Reserved

Nyfiken på våra system? Skicka en förfrågan nedan!

    X