ArtSafe konstsystem

För alla organisationer som behöver få kontroll på sin konst

våra system för konst

ArtSafe North AB har i sitt produktutbud två av Sveriges absolut mest anlitade system för konst, RegitArt med över 1/3 av alla kommuner och Konstdatabasen med Sveriges alla statliga myndigheter plus några organisationer till. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa till med att konfigurera och utbilda för att det ska bli så enkelt för våra kunder som möjligt. Våra system utvecklas, förbättras och uppdateras kontinuerligt med hjälp av alla våra kunder.

regitart

RegitArt utvecklades 2012 av RIW Software Techn AB med framför allt fokus på Svenska kommuners krav på ett enkelt och lättåtkomligt konstinventariesystem. RIW Software har sedan tidigare utvecklat Statens konstråds interna konstsystem för lager och logistikhantering. Idag innehåller det funktioner som delegerad inventering, mallar för utskrift och utlåning. RegitArt har externa kopplingar för att lista och visa konst eller kommunicera med GIS, karttjänster.

statlig konst - Konstdatabasen

Den statliga offentliga konsten omfattar över 100 000 konstverk placerade på mer än 200 statliga myndigheter och omkring 1 600 permanenta byggnadsanknutna konstverk specifikt beställda för miljöer och byggnader med statlig verksamhet. De statliga offentliga konstsamlingarna har växt fram under lång tid och representerar höga konstnärliga, kulturhistoriska och ekonomiska värden.
För att säkerställa att de statliga offentliga konstsamlingarna vårdas både långsiktigt och professionellt utövar Statens konstråd sedan 2004 tillsyn över statliga myndigheters och andra statliga organs vård av den statliga offentliga konsten. Övergripande innebär detta att Statens konstråd har till uppgift att kontrollera och ge råd till dessa aktörer gällande vård av statlig offentlig konst.

drift, support & utveckling

Drift, support, utbildning och utveckling görs av RIW Software Techn AB. RIW Software utvecklar och marknadsför produkter för Konstinventariesystem, Besökshantering (VisitLog), Rumsbokning (BookitWise) och Ärendehantering (RegitWise). 

kontakta oss gärna

ring

Tel: 08 344 66 5

Kontor

ArtSafe North AB Brantingsgatan 18, 115 35 Stockholm

Mail

info@artsafe.se

Copyright ©2018 ArtSafe, All Rights Reserved

Nyfiken på våra system? Skicka en förfrågan nedan!

    X